» życiorys

  1. Resume – amerykańskie Curriculum Vitae
    • W Stanach Zjednoczonych podstawowym pismem, jakie kandydat do pracy ma przedstawić swojemu pracodawcy jest Resume. Powszechnie przyjęło się określać, że Resume a CV różnicuje tylko nazwa, jednak w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Pracodawcy w USA większą uwagę skupiają na dokonaniach i umiejętnościach kandydata niż na przebiegu jego życia.

  2. Jak napisać życiorys
    • Życiorys (tradycyjny) to skrótowy opis życia, a uściślając nieco precyzyjniej można powiedzieć, że jest to spis informacji dotyczących naszego wykształcenia oraz osiągnięć naukowych. Życiorys jest bardzo podobny w swej konstrukcji do podania, z tą różnicą, że w życiorysu nie kierujemy do konkretnego adresata. Mimo, iż życiorys skutecznie zastępowany jest w większości przypadków przez CV warto [...]Podobne wpisy