» zdjęcie

  1. CV, załączyć zdjęcie, czy też nie?
    • W Curriculum Vitae poza schematycznymi informacjami na temat przebiegu naszej edukacji, doświadczenia zawodowego oraz reszty pomniejszych informacji swoje miejsca znalazła nasza fotografia, element który jest powodem nietuzinkowych rozważań na temat sensu oraz charakteru owej fotografii w naszym życiorysie.Podobne wpisy