» resume

  1. Resume – amerykańskie Curriculum Vitae
    • W Stanach Zjednoczonych podstawowym pismem, jakie kandydat do pracy ma przedstawić swojemu pracodawcy jest Resume. Powszechnie przyjęło się określać, że Resume a CV różnicuje tylko nazwa, jednak w rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Pracodawcy w USA większą uwagę skupiają na dokonaniach i umiejętnościach kandydata niż na przebiegu jego życia.Podobne wpisy