» błędy w liście motywacyjnym

  1. Jak nie pisać listu motywacyjnego?
    • Napisanie własnego CV w obecnych czasach nie wydaje się być wielkim wyzwaniem dla młodych ludzie, którzy co raz częściej zmieniają miejsca swojej pracy. Jedni posiedli taką umiejętność w wysokim stopniu, inni w trochę niższym. List motywacyjny wydaje się jednak nadal sprawiać problemy znacznej liczbie osób.Podobne wpisy