Stopka w CV: Klauzula o ochronie danych osobowych

Stopka w CV: Klauzula o ochronie danych osobowych

Bardzo często spotykanym błędem w przesyłanych życiorysach jest brak odpowiedniej klauzuli o ochronie danych osobowych, która zamieszczona powinna być w stopce naszego życiorysu zawodowego. Za sprawą jednego zdania, w którym znaleźć się powinno  odwołanie do ostatniej ustawy, dotyczącej ochrony danych osobowych, nasze CV może zostać legalnie wykorzystane przez pracodawcę.

Choć w momencie powstawania tego artykułu, rok 2010 powoli dobiegał  już końca, to niestety wiele podań o pracę nadal nie spełnia prawnego kryterium, jakie obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych, narzuca na dokumenty zawierające dane osobowe.

Często spotkać się można z pytaniem „Dlaczego ta klauzula jest tak ważna?”. Odpowiedź jest bardzo prosta – pracodawca nie może zgodnie z prawem korzystać z takiego dokumentu, jeśli nie występuje w nim zgoda autora na przetwarzanie informacji w nim zawartych.

Pracodawca, który zdaje sobie sprawę z powagi tej kwestii, prawdopodobnie szybko wyrzuci twoje podanie o pracę i nie będzie starał się zapoznać z twoją kandydaturą. Dlatego, gdy weźmiesz się za pisanie swojego CV, to pierwszym krokiem niech będzie opatrzenie stopki odpowiednim zwrotem. Poniżej możesz zobaczyć jak powinna wyglądać stopka w CV.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Wersja klauzuli w języku angielskim:

„I hereby give consent for my personal data included in my offer to be processed for the purposes of recruitment, in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments)”

 Tagi wpisu

KomentarzePodobne wpisy